top of page

לוטוס פרויקטים

חברת לוטוס מתמחה בניהול, ביצוע וייזום מגוון פרויקטים של בנייה למגורים, מסחר ותעשייה, מבני ציבור ותשתיות במגזר הפרטי, הציבורי ובהתיישבות החקלאית.

ההתמחות שלנו

ביצוע עבודות בנייה ופיתוח
מקבלת הקרקע ועד מסירת המפתח

הקמה וניהול של פרויקטים לבניה פרטית וציבורית

חברתנו מלווה כל פרויקט ע"י מהנדסי החברה בעלי ניסיון רב שנים עד למסירת החזקה בשלמות ולשביעות רצון המזמין.

bottom of page