top of page

פרויקטים נבחרים

למנהלי החברה ניסיון רב בניהול פרוייקטים, ובעבודה מול גופים גדולים כגון קיבוצים ורשויות מקומיות, ובהתנהלות מול מספר רב של מקבלי  החלטות.

החברה מעניקה מגוון שירותים ללקוחותיה:

bottom of page