top of page

אודות החברה

לחברת לוטוס באמצעות מנהליה ניסיון רב שנים בניהול ביצוע וייזום מגוון פרויקטים של בנייה למגורים, מסחר ותעשייה, מבני ציבור ותשתיות במגזר הפרטי, הציבורי ובהתיישבות החקלאית.

החברה באמצעות מנהליה עובדת בשיתוף פעולה במגוון פרויקטים עם כלל הגורמים בענף –

רשויות ממשלתיות ומקומיות, מתכננים ויועצים, גופי מימון, קבלנים וספקים. 

bottom of page