top of page

בניין לוגיסטיקה, תעשיה ומשרדים - קיבוץ תל יצחק

הקמת מבנה משולב שימושים כ- 4,000 מ"ר. תכנון, ביצוע ותפעול ביזמות לוטוס

bottom of page