top of page

שיבא - תל השומר

הריסה והקמה מחדש של מחלקת מעבדות בבית החולים תל השומר.
הפרויקט מאופיין בלוחות זמנים אינסטנסיביים ורמת ביצוע ותכנון מוקפדת וגבוה.
מערכות הפרויקט כוללות את כל הנדרש לביצוע מעבדות ברמת סינון הנדרשת.

bottom of page