top of page

אזור תעשיה חדש - תל יצחק

הקמת אזור תעסוקה חדש בקיבוץ תל יצחק.
ליווי הפרויקט משלב הכנת התב"ע ועד סיומו המוחלט, כולל כבישים, חניונים, מרכז אנרגיה משותף, מאגרי מים משותפים והקמת 3 מבנים בשימושים שונים.

bottom of page