top of page

הר עצמון - כפר סבא

ביצוע פרויקט הר עצמון עבור לקוחות פרטיים בנייה פרטית ברמה גבוהה תוך כדי הקפדה על ביצוע בטונים אדריכליים, אלמנטי מסגרות מורכבים ומערכות פנים הבית.

bottom of page